Ondersteunen van de praktijk: Kennisnetwerk verward gedrag

In opdracht van ZonMw werken de kennisinstituten het CCV, Mind, Movisie, Trimbos, Phrenos, Platform 31 en Vilans samen aan het ondersteunen bij een effectieve mensgerichte aanpak van verward gedrag. We doen dit door gezamenlijk kennis te ontsluiten en samenhang aan te brengen in kennis die beschikbaar is rondom verward gedrag.

Voor wie?

Het kennisnetwerk richt zich op professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen werkzaam of actief in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Maar ook cliënten en hun naasten kunnen hier voor hen belangrijke kennis halen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Kennis maken doe je samen

Omdat het een open kennisnetwerk is, zijn ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen welkom om aan te sluiten.

Meer weten?

Wil je een bijdrage leveren of meer weten? Neem contact op via info@verwardgedrag.nl en kijk op verwardgedrag.nl.