Onderzoeksportaal Expertisepunt Basisvaardigheden

Welkom op het onderzoeksportaal van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Ieder jaar publiceert het Expertisepunt Basisvaardigheden een onderzoeksagenda die aansluit bij de actualiteiten, urgente kwesties en vraagstukken die spelen in de praktijk en bij kennisleemtes in de wetenschap. De onderzoeksronde voor 2021 is gesloten.

Onderzoekronde 2021

De onderzoeksronde voor 2021 is gesloten. Tot en met 1 september 2021 was het mogelijk om projectideeën in te sturen. Vragen en meer informatie bij Krista van Mourik via k.vanmourik@movisie.nl.

Gehonoreerde onderzoeken 2020 

Welke onderzoeken werden in 2020 gehonoreerd? Lees meer over de onderzoeksronde van vorig jaar en welke onderzoeken hieruit zijn voortgekomen.

Gehonoreerde onderzoeken 2020

Totstandkoming onderzoeksagenda en onderzoekscommissie

Op basis van welke bronnen wordt de onderzoeksagenda samengesteld? Wat is de rol van de onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden en hoe is deze samengesteld?

Onderzoeksagenda en commissie