Van organisatie mantelzorgondersteuning naar lokaal expertisecentrum mantelzorg

Organisaties voor mantelzorgondersteuning krijgen een andere rol. Ondersteunden ze voorheen mantelzorgers, tegenwoordig is dat steeds meer een taak van zorg- en welzijnsprofessionals. De ‘nieuwe’ organisaties voor mantelzorgondersteuning richten zich op het informeren, adviseren en trainen van die professionals zodat deze in staat zijn mantelzorgers optimaal te begeleiden.

Aanbod op maat

Ontwikkelt uw organisatie voor mantelzorgondersteuning zich ook tot lokaal of regionaal expertisecentrum mantelzorg, dan staat u voor de uitdaging om dit in de praktijk vorm te geven  Als manager of teamleider betekent dit dat u samen met uw team aan de slag moet met vragen als:
 • Hoe gaat u als expertisecentrum waarde toevoegen voor bestaande en nieuwe stakeholders?
 • Hoe vertaalt u dat in een businessplan en verdienmodellen?
 • Met wie gaat u samenwerken?
 • Wat is nodig om uw nieuwe functie en dienstverlening te realiseren?

De aanpak van Movisie

We bieden een traject aan dat bestaat uit een basis- en meerdere plusmodules. Onder begeleiding van deskundige adviseurs en trainers gaat u aan de slag met uw eigen organisatie.

Basismodule

In de basismodule Mijn organisatie als expertisecentrum staat het vernieuwen en versterken van uw missie en ambitie centraal. Wat is uw meerwaarde en waar wilt u voor gaan? Wie is in de toekomst uw klant en wat is zijn behoefte? We werken dit gezamenlijk uit in een business model, inclusief mogelijke verdienmodellen. De basismodule bestaat uit één bijeenkomst van een hele dag en twee bijeenkomsten van een halve dag. Tussendoor werkt u aan een businessplan, waarop u digitaal feedback ontvangt. Aan het eind van de basismodule heeft u de contouren van een businessplan voor uw expertisecentrum mantelzorg.

Plusmodules

Uit de analyse van wat nodig is, kan naar voren komen dat u en uw medewerkers op bepaalde gebieden nog extra kennis en vaardigheden kunnen gebruiken. Movisie biedt dit aan in plusmodules:

 • Kennis over informele zorg overdragen, hoe doet u dat?
  In deze module staan we stil bij relevante ontwikkelingen: wat betekenen de decentralisaties voor cliënten, mantelzorgers, professionals en voor u als organisatie? We gaan in op een goede samenwerking tussen professionals en mantelzorgers in de vorm van een train-de-trainer. Na afloop bent u in staat om opgedane kennis en vaardigheden zelf door te geven aan professionals in zorg en welzijn.
 • Presenteren als lokaal expertisecentrum
  Hoe zet u uw organisatie optimaal in de markt? Hoe presenteert u zich aan klanten (bekijk ook de training)? Wat is uw kernboodschap, hoe formuleert u deze krachtig en welke technieken past u toe om goed in contact te blijven met de doelgroep, uzelf en het onderwerp? Het resultaat: minder woorden, meer impact!
 • Strategisch adviseren
  Hoe gaat u het gesprek aan met (potentiële en nieuwe) klanten? Hoe creëert u vertrouwen, komt u achter de echte vraag, geeft u effectief advies en gaat u om met weerstand en dilemma’s? We gaan aan de slag met het adviesproces en uw adviesrollen hierin.
 • Teamfunctioneren
  Het functioneren als expertisecentrum heeft gevolgen voor de manier van werken van het team. Hoe zorgt u ervoor dat teamleden hierbinnen de plek krijgen die bij ze past? Hoe zorgt u voor open samenwerking waarbij u aan gezamenlijke doelen werkt? Het groepsproces staat in deze training centraal.
 • Effectief leidinggeven
  Als manager of coördinator van een lokaal of regionaal expertisecentrum mantelzorg wordt van u gevraagd meerdere ballen in de lucht te houden: gezicht naar buiten, beheerder van de organisatie, coach voor uw medewerkers, ontwikkelaar van nieuwe diensten. Deze speciale module biedt u een coachingstraject van ten minste drie sessies van een halve dag. U krijgt één-op-één begeleiding van een ervaren coach.

Contact

Meer weten? Bel ons! Neem contact op met Ilse Zwart of Roos Scherpenzeel