Profiel: Anna van Deth

Functie

Onderzoeker/projectleider Participatie

Team

Participeren naar vermogen

Thema's

  • Decentralisatie, transitie en transformatie
  • Outcome en kwaliteit
  • Implementatie en professionalisering
  • Ervaringsdeskundigheid

Anna is adviseur en projectleider bij Movisie, programma bestaanszekerheid en waardevol werken. Daar geeft ze vorm aan projecten waarbij de bedoeling van de transformatie centraal staat: het verbeteren van integrale hulp- en dienstverlening, door de inwoner als uitgangspunt te nemen. Anna heeft ervaring met het creëren van innovatieve praktijken, en het benutten van ervaringskennis. Haar expertise kenmerkt zich door een veranderkundige aanpak, waarin de beleving van inwoners, ambtenaren, professionals van toegevoegde waarde is voor het creëren van vernieuwing.

Ik heb meegewerkt aan: