Profiel: Annette van den Bosch

Functie

Senior adviseur en onderzoeker Effectiviteit

Team

Wat werkt

Thema's

  • Werken aan kwaliteit en outcome
  • Monitoring en verantwoording in het sociaal domein
  • Databank effectieve sociale interventies
  • Versterken relatie, beleid en uitvoering 

Ik heb meegewerkt aan: