Profiel: Bora Avric

Functie

Senior adviseur

Team

Thuis in de wijk

Thema's

  • Vernieuwing in welzijn & maatschappelijke dienstverlening
  • Burgerparticipatie en -initiatieven
  • Organisatieontwikkeling, samenwerkings- en regievraagstukken
  • Cliëntondersteuning
  • Sport als middel tot participatie
  • Integratie- en diversiteitsvraagstukken
  • Themacoördinator Nieuwe Migratie KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven).

Ik heb meegewerkt aan: