Profiel: Christine Kuiper (zij/haar)

Functie

adviseur Sociale Innovatie

Team

Lerend Transformeren

Christine Kuiper

Thema's

  • Sociale innovatie
  • Armoede en schulden
  • Transformatie
  • Zelforganisatie

Ik heb meegewerkt aan: