Profiel: Daan de Bruijn

Functie

Projectleider

Team

Zeggenschap en burgerbetrokkenheid

Thema's

  • Welzijn Nieuwe Stijl
  • Maatschappelijk agenderen en Co-creatie in gemeenten
  • Ondernemend werken in maatschappelijke organisaties
  • Organisatieontwikkeling van maatschappelijke organisaties
  • Kwaliteitsverbetering in vrijwilligersorganisaties
  • Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)

Publicaties

  • Bruijn, D. de en Lammersen, G. en Meijsen, E.(2011). Onderneem 't Zelf in Welzijn, werkboek voor ondernemende welzijnsorganisaties.
  • Bruijn, D. de en  Steekelenburg, I. van en Bosch, A. van den (2011). Ben ik in beeld? Werkboek voor ondernemende vrijwilligersorganisaties

Ik heb meegewerkt aan: