Profiel: Djuna Buizer (zij/haar)

Functie

Projectmedewerker

Team

Wat werkt
  • Erkenningstraject Sociale Interventies
  • Effectief Handelen
  • Wat Werkt bij – dossiers
  • Sturen op kwaliteit en outcome

Ik heb meegewerkt aan: