Functie

Senior adviseur

Team

Lerend professionaliseren

Thema's

  • beroepsprofilering
  • maatschappelijk werk (netwerk, historie, verwetenschappelijking)
  • professionaliseringsvragen (opleiding, deskundigheidsbevordering, beroepsidentiteit, autonomie)