Profiel: Helen Fitzpatrick

Functie

Projectmedewerker / onderzoeker

Team

Participeren naar vermogen

Thema's

Inclusieve arbeidsmarkt
Participatie
Dak- en thuisloosheid
Armoede en schulden
Stigma

Ik heb meegewerkt aan: