Functie

Senior adviseur

Team

Huiselijk en seksueel geweld

Thema's

  • strategie aanpak huiselijk en seksueel geweld
  • wet meldcode 
  • deskundigheidsbevordering professionals en vrijwilligers
  • seksuele geweld in religieuze setting
  • beroepsopleidingen (MBO/HBO/WO)