Profiel: Jamila Achahchah

Functie

Projectleider

Team

Polarisatie aanpakken

Thema's

  • Inclusie en Toegankelijkheid
  • Intercultureel vakmanschap
  • Weerbaarheid en identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond
  • Religie en samenwerking met religieuze instanties
  • Opvoeding in gezinnen met een migratieachtergrond
  • Mantelzorg
  • Vrouwenemancipatie
  • Diversiteitsmanagement in (non-)profitorganisaties

Ik heb meegewerkt aan: