Profiel: Karin Sok

Functie

Senior onderzoeker / projectleider

Team

Zeggenschap en burgerbetrokkenheid

Thema's

  • burger- en cliëntenparticipatie
  • samenwerken in de wijk, sociale wijkteams
  • de drie transities
  • kwetsbare groepen

Ik heb meegewerkt aan: