Functie

Onderzoeksmedewerker

Team

Informele zorg

Thema's

  • gebiedsgericht (samen)werken in zorg en welzijn
  • buurtbinding
  • nabuurschap en buurthulp in stad en dorp
  • de rol van kerken in het sociale domein
  • georganiseerde en niet-georganiseerde informele zorg op het platteland