Profiel: Lotte Thissen (zij/haar)

Functie

Onderzoeker

Team

Inclusie en diversiteit

Als antropoloog wil ik zoveel mogelijk vertrekken vanuit de dagelijks beleefde praktijken en ontmoetingen van mensen waar het om gaat zodat deze inzichten meegenomen worden in beleid. Thema's waar ik me mee bezighoud binnen Movisie:

  • Inclusief meedoen
  • Inclusief beleid
  • Inclusieve en sociaal fitte wijken
  • Kruispuntdenken (intersectionaliteit)
  • Reflectie op normen en structuren, dieperliggende discoursen en aannames die (on)bedoeld uitsluiten en/of marginaliseren

Ik heb meegewerkt aan: