Profiel: Mellouki Cadat-Lampe (hij/hem)

Team

Cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing

Thema's

  • Buurtkracht en Doe-democratie
  • Economische participatie
  • ICT en samenleving

Ik heb meegewerkt aan: