Functie

Senior adviseur huiselijk en seksueel geweld

Team

Huiselijk en seksueel geweld

Thema's

  • mensen met een beperking
  • ouderenmishandeling
  • gemeentelijk preventiebeleid
  • lange termijn gevolgen kindermishandeling
  • systeemgerichte aanpak huiselijk geweld
  • kind-oudermishandeling

Meer informatie

Nico van Oosten (1957) is psycholoog en als senior adviseur Huiselijk en seksueel geweld verbonden aan Movisie. Voorheen was hij werkzaam bij TransAct, het Trimbos-instituut, het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs en Stichting O&O.

Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als trainer, adviseur en projectleider op het gebied van seksespecifieke hulpverlening, (preventie en hulp bij) huiselijk en seksueel geweld en verslavingsproblematiek ook internationaal.