Functie

Senior adviseur huiselijk en seksueel geweld

Team

Huiselijk en seksueel geweld

Thema's

  • mensen met een beperking
  • ouderenmishandeling
  • gemeentelijk preventiebeleid
  • lange termijn gevolgen kindermishandeling
  • systeemgerichte aanpak huiselijk geweld
  • kind-oudermishandeling

Meer informatie

Nico van Oosten (1957) is psycholoog en als senior adviseur Huiselijk en seksueel geweld verbonden aan Movisie. Voorheen was hij werkzaam bij TransAct, het Trimbos-instituut, het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs en Stichting O&O.

Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als trainer, adviseur en projectleider op het gebied van seksespecifieke hulpverlening, (preventie en hulp bij) huiselijk en seksueel geweld en verslavingsproblematiek ook internationaal.

Ik heb meegewerkt aan: