Functie

Projectmedewerker

Team

Wat werkt

Thijs van den Enden is onderzoeker bij Movisie, bekwaam in zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij werkt op uiteenlopende thema’s, waaronder sociale wijkteams, arbeidsparticipatie van statushouders en outcomegericht werken. Thijs geeft naast zijn onderzoeksmatige werkzaamheden regelmatig advies en trainingen, en is betrokken bij instrumentontwikkeling zoals het instrument Wat Telt.