Profiel: Ton van Elst

Functie

Adviseur, coach, trainer

Team

Thuis in de wijk

Thema's

  • zelfregie en decentralisaties
  • gender en diversiteit
  • waarderend onderzoek
  • coaching van teams en teamleiders

Meer informatie

Ton van Elst, andragoog, is coach, adviseur en projectleider in het verbeteren van zelfregie en eigen regie. In de loop van de jaren heeft hij zich ontwikkeld in het adviseren en coachen van professionals, zorgvrijwilligers in het effectiever werken in zorg en welzijn. Ook geeft hij empowerment trainingen aan/voor kwetsbare groepen. Zelfregie of eigen regie verbeteren voor alle betrokkenen is zijn focus.

Coaching en supervisie over Wmo-competenties in de praktijk van alledag doet hij graag. Ton is daarnaast specialist in gendervraagstukken.

Ik heb meegewerkt aan: