Profiel: Wilma Schakenraad

Functie

Projectleider kennisdelen

Team

Sociale veiligheid

Wilma Schakenraad (1958) studeerde literatuurwetenschap in Amsterdam en Nijmegen. Zij was gedurende tien jaar hoofd van de afdeling Informatie en Communicatie van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2005 is ze projectleider Kennisdelen bij het team Huiselijk en seksueel geweld van Movisie.

Wilma Schakenraad heeft diverse publicaties op haar naam staan. Zo schreef ze samen met Ina van Beek en Marijke Naezer het hoofdstuk ‘Van bagatelliseren naar bekwamen. Visie op en hulp na seksueel misbruik vanaf 1945’ voor de eindrapportage van de Commissie Deetman Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke kerk (2011). Met Ina van Beek en Petra Tiemessen schreef ze het hoofdstuk ‘Over de grens?’, voor het Handboek seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen (Van Gorcum, 2014). En ‘Werken met volwassen slachtoffers van seksueel geweld’ (samen met Meike Kühl en Ina van Beek) voor het Handboek voor professionals in zorg en welzijn Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit, in 2017 verschenen bij Coutinho.

Wilma was betrokken bij de opzet van de website voor het onderwijs www.monitorlerensignaleren.nl en is redacteur van de website www.huiselijkgeweld.nl.

Ik heb meegewerkt aan: