Aanbiedingsbrief voortgang leefbaarheid en wijkenaanpak 2012

overheidsbeleid - oktober 2012

Aanbiedingsbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de voortgang bij de inzet op leefbaarheid en het programma wijkenaanpak 2012. Onder de noemer leefbaarheid lopen verschillende programma’s vanuit haar  departement; het 10-jarig programma Wijkenaanpak, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, het programma Bevolkingsdaling en de preventieve aanpak in New Towns. Bij al deze initiatieven is het Rijk partner van bewoners, gemeenten, provincies, corporaties en anderen om daar waar de leefbaarheid onder druk staat, deze tijdelijk op innovatieve en economische wijze te helpen versterken. Nadruk ligt daarbij op de eigen kracht van burgers en op samenwerking. Het Rijk neemt de lokale en regionale verantwoordelijkheid voor leefbaarheid niet over, maar ondersteunt, voert afspraken uit, experimenteert en neemt waar mogelijk belemmeringen weg.

Auteur

Spies, J.W.E.

Uitgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Uitgegeven

oktober 2012

Aantal pagina's

7