Agenda integratie

overheidsbeleid - februari 2013

Er liggen nog altijd grote integratieopgaven. Inzet van het kabinet zal de komende jaren gericht zijn op de volgende drie kernthema’s: Meedoen en zelfredzaam zijn; Grenzen stellen en opvoeden; Omgaan met elkaar en verinnerlijken van waarden.

Auteur

Asscher, L.

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (

Uitgegeven

februari 2013

Aantal pagina's

5