Antwoorden Kamervragen uitspraken leraren Kampen over homo's

overheidsbeleid - januari 2011

Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, op de vragen van het lid Marcouch (PvdA) over grievende uitspraken over homoseksuelen door leraren in Kampen. De minister antwoord: in Kampen heeft een debat plaatsgevonden aan de hand van diverse stellingen, waaronder de stelling dat homoseksualiteit een psychische aandoening betreft. Er is dus geen sprake van een mening van een docent of van de school, zo blijkt uit informatie van de Inspectie van het Onderwijs. Er is daarom geen enkele aanleiding voor verder onderzoek of het treffen van maatregelen.

Auteur

Ministerie van Onderijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Uitgever

Ministerie van Onderijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Uitgegeven

2011

Aantal pagina's

3