Beantwoording Kamervragen commissiebrief ontwerpbesluit aanpassing kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit

overheidsbeleid - februari 2013

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen die gesteld zijn door de leden van de fracties van het CDA, de PVV en GroenLinks naar aanleiding van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BES in verband met aanpassing van de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit

Auteur

Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. van

Uitgever

Ministerie van Onderijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Uitgegeven

2012

Aantal pagina's

3