Beantwoording Kamervragen over voorstel invoering 'onzijdige' toiletten op scholen

overheidsbeleid - december 2014

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) over het COC-voorstel om op scholen 'onzijdige' toiletten voor transgenders te introduceren.

Auteur

Bussemaker, J.

Uitgever

Ministerie van OCW

Uitgegeven

december 2014

Aantal pagina's

3

Kennisdossier
Trefwoorden