Beantwoording Kamervragen weigerambtenaren

overheidsbeleid - januari 2011

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over het bericht dat de minister weigerambtenaren de mogelijkheid wil blijven geven huwelijken tussen personen van gelijk geslacht te weigeren.

Auteur

Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. van

Uitgever

Ministerie van Onderijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Uitgegeven

2011

Aantal pagina's

3