De belangrijkste elementen uit het wetsvoorstel participatiewet na behandeling Tweede Kamer

overheidsbeleid - maart 2014

Infoblad met een beknopte beschrijving van het wetsvoorstel Participatiewet. Het wetsvoorstel Participatiewet is op 20 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treden. Gemeenten worden dan  verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

Auteur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Uitgegeven

augustus 2014

Aantal pagina's

5