Beleidsagenda 2012 - De maatschappelijke opgave in de zorg

overheidsbeleid - februari 2013

Het kabinet ziet zich voor een grote maatschappelijke opgave gesteld: hoe houden we de zorg toegankelijk, verhogen we de kwaliteit en beheersen we tegelijkertijd de zorguitgaven? En hoe organiseren we de zorg anders, beter en toekomstbestendig? In de Beleidsagenda 2012 beschrijft het kabinet de maatregelen die nodig zijn om deze opgave het hoofd te bieden.

 

Uitgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitgegeven

september 2011

Aantal pagina's

32

Downloads
Kosten baten analyse bij plan van aanpak maatschappelijke opvang 2011
Plan van aanpak maatschappelijke opvang 2011