Beleidsbrief Wijkenaanpak en Vogelaarheffing

overheidsbeleid - april 2013

In deze brief wordt ingegaan op de toekomst van de wijkenaanpak. Daarbij wordt de bredere opgave om steden en dorpen leefbaar te maken en te houden betrokken.

Auteur

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uitgever

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgegeven

2011

Aantal pagina's

9

Downloads
NNB_brief_Leefomgeving