Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de intrekking van wetsvoorstel 33-127

overheidsbeleid - juni 2013

Staatssecretaris van Rijn (VWS) trekt het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid in. Dat schrijft hij in een brief naar de Tweede Kamer. In het najaar van 2013 dient de staatssecretaris een nieuw wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is vastgelegd dat gemeenten met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Dat vereist een verdergaande en op andere wijze vorm te geven taakuitbreiding voor de gemeenten dan in het ingetrokken wetsvoorstel werd beoogd. De staatssecretaris acht het niet wenselijk wenselijk voorafgaand aan deze verdergaande wetswijziging per 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning eerst nog met ingang van 2014 te wijzigen.

Uitgegeven

juni 2013

Aantal pagina's

1 p.

Trefwoorden