Concept wetsvoorstel Wmo

overheidsbeleid - oktober 2013

Van gemeenten wordt verwacht dat zij maatwerk bieden in de ondersteuning van mensen met een beperking in hun participatie in de samenleving en hen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.Om dit te realiseren, zal de huidige Wmo herijkt worden. Dit is een concepttekst. Later dit jaar komt een integraal herzien wetsvoorstel.

Auteur

Rijn, M. van

Uitgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitgegeven

oktober 2013

Aantal pagina's

39