Contouren participatiewet

overheidsbeleid - december 2012

Mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen. Daarom neemt het kabinet-Rutte-Asscher maat-regelen om deze mensen vooruit te helpen. De nieuwe regels staan in de Participatiewet die per 1 januari 2014 moet ingaan. De inhoud van de wet wordt de komende tijd uitgewerkt. In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Brief aan de Tweede Kamer met daarin de hoofdlijnen van de wet.

Auteur

Klijnsma, J.

Uitgever

Ministerie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe)

Uitgegeven

December 2012

Aantal pagina's

11