Convenant Centrale Toegang Flevoland

overheidsbeleid - februari 2013

Het convenant  Centrale Toegang Flevoland (kortweg CT) legt de afspraken vast rondom de opvang en zorg voor de groep daklozen met meervoudige problematiek die van zorg en opvang afhankelijk is.

Auteur

IrisZorg
Leger des Heils
Kwintes
Tactus Verslavingszorg
GGZ centraal
MEE IJsseloevers
GGD Flevoland
Gemeente Almere

Uitgegeven

November 2010

Aantal pagina's

13