De Doe-democratie

overheidsbeleid - juli 2013

Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie Maatschappelijke ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om een kabinetsstandpunt te ontwikkelen: a. Toenemend zelforganiserend vermogen van de samenleving, b. Terugtredende overheid, c. Stijgende behoefte aan sociale binding. Daarnaast is de transitie naar meer doe-democratie ook bestuurlijk relevant als reactie op ontwikkelingen als schaalvergroting, decentralisaties en bezuinigingen. Het kabinet heeft een veldverkenning verricht naar praktijken en systeeminterventies die overheden en maatschappelijke instellingen kunnen invoeren om de burgerkrachten te ondersteunen en bureaucratische tegenkrachten te onderdrukken. Op basis hiervan presenteert het kabinet– als inspiratiebron voor overheden en maatschappelijke instellingen - een scala van praktijkinterventies.

Uitgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Uitgegeven

Juli 2013

Aantal pagina's

79