Elf voorstellen van de VNG voor de Participatiewet

overheidsbeleid - januari 2014

De VNG heeft forse kritiek op de Participatiewet, waarvan de uitvoering vanaf 2015 bij de gemeenten komt te liggen.
In een notitie heeft de VNG samen met de G4, de G32, Cedris en Divosa, voorstellen opgesteld voor de Participatiewet. De kritiek richt zich op een ondoordachte bezuiniging op de sociale werkvoorziening, dat een enorm financiëel risico kan betekenen voor gemeenten. Ook vrezen de partijen voor bureaucratische rompslomp, en dat er minder geinvesteerd kan worden in werkzoekenden en werkgevers. 

Uitgegeven

20 maart 2013

Aantal pagina's

2 p.