Voor Elkaar

overheidsbeleid - januari 2008

Brief waarin de staatssecretaris ingaat op de betekenis van mantelzorg en vrijwilligerswerk voor de samenleving. Tegen deze achtergrond worden de hoofdlijnen geformuleerd voor het beleid voor de komende jaren. Deze hoofdlijnen hebben onder meer betrekking op het aangaan van bondgenootschappen met andere partijen om gezamenlijk mantelzorg en vrijwilligerswerk te versterken. Daarnaast heeft de staatssecretaris het voornemen om op lokaal niveau de omvang en de kwaliteit van de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers te versterken

Auteur

Bussemaker, J.

Uitgever

Ministerie van VWS

Uitgegeven

2008

Aantal pagina's

28

Voor Elkaar (pdf)