Emanciperen kunnen ook homoseksuelen niet alleen

overheidsbeleid - januari 2003

Bijlage kamerstuk 27017: Homoseksuele burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun leven en bestaan. De overheid hoeft niet voor ze te zorgen. Maar de gemeente heeft daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat al haar burgers gelijk worden behandeld en niet worden gediscrimineerd. De voortdurende decentralisatie leidt er toe dat dit minder een taak voor de rijksoverheid is geworden, maar op lokaal en regionaal niveau dient plaats te vinden. De gemeenten kunnen hun rol als regisseur waar maken door voorwaardenscheppend op te treden.

Auteur

Schuyf, J.

Uitgever

Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid

Uitgegeven

2003

Aantal pagina's

42

Downloads
Emanciperen homoseksuelen 2003
Kennisdossier