Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

overheidsbeleid - januari 2012

Met deze notitie worden de gezamenlijke visie en opgaven rond de 3 decentralisaties in het maatschappelijke domein ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad van Zaanstad. De gezamenlijke visie vormt een perspectief op de transformatie in het maatschappelijke domein. Tevens geeft deze visie richting aan de drie decentralisaties en de afzonderlijke transities op korte termijn.

Auteur

Gemeente Zaanstad

Uitgever

Gemeente Zaanstad

Uitgegeven

2012

Aantal pagina's

20