Hoofdlijnen wetsvoorstel WWB-maatregelen na behandeling TK

overheidsbeleid - maart 2014

Infoblad met een beknopte beschrijving van het  wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten’ (Wet maatregelen WWB). Dit wetvoorstel is op 11 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, dan zal de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen worden aangepast.

Auteur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Uitgegeven

2014

Aantal pagina's

4