Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016

overheidsbeleid - mei 2013

Brief over de kabinetsvisie op het emancipatiebeleid 2013-2016 en een toelichting op de maatregelen die de minister op dit beleidsterrein gaat uitvoeren. De basis van deze brief wordt gevormd door de overtuiging dat vrouwenrechten en rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders onvervreemdbare mensenrechten zijn. Mensenrechten die continu moeten worden bewaakt en beschermd. Emancipatie is niet vanzelfsprekend en nooit af. Emancipatie behoeft doorlopend onderhoud. Emancipatie biedt handvatten om maatschappelijke problemen op te lossen

Auteur

Bussemaker, J.

Uitgever

Ministerie van OCW

Uitgegeven

mei 2013

Aantal pagina's

15 + 12 (bijlage)