Jeugdwet. Concept wettekst en Memorie van toelichting

overheidsbeleid - juli 2012

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe jeugdwet, Het conceptwetsvoorstel voorziet in een decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en bepaalde vormen van zorg voor jeugd naar gemeenten, zowel bestuurlijk als financieel.

Uitgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uitgegeven

2012

Aantal pagina's

48 + 131