Kamerbrief met 2e voortgangsrapportage emancipatiebeleid

overheidsbeleid - november 2012

Vervolgbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het emancipatiebeleid. De brief gaat in op de doelen van het emancipatiebeleid, de toezeggingen aan de Kamer en de projecten die onder de verantwoordelijkheid van het kabinet Rutte I zijn uitgevoerd.

Auteur

Bussemaker, J.

Uitgever

Ministerie van OCW

Uitgegeven

November 2012

Aantal pagina's

11