Kamerbrief Agenda integratie

overheidsbeleid - februari 2013

Begeleidende kamerbrief bij de Agenda integratie waarin de minister een en ander uit deze Agenda toelicht.

Uitgangspunt is dat wie er voor kiest om in Nederland een toekomst op te bouwen, zich richt naar de Nederlandse samenleving en de waarden die hier gelden.

Auteur

Asscher, L.

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe)

Uitgegeven

februari 2013

Aantal pagina's

6