Kamerbrief arbeidsdiscriminatie

overheidsbeleid - juni 2015

Recente onderzoeken naar arbeidsdiscriminatie onder allochtonen laten zorgwekkende cijfers zien. De positie van allochtonen op de arbeidsmarkt is slechter dan die van autochtonen. Dit is tevens ook een mogelijke verklaring van een hogere werkloosheid.

Deze Kamerbrief is opgesteld om te benadrukken dat het kabinet dit niet accepteert en er veel energie insteekt om discriminatie tegen te gaan.

Auteur

Asscher, L.F.

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgegeven

April 2015

Aantal pagina's

9