Kamerbrief beleidsreactie op IGZ-rapport ‘Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio’s voldoende’

overheidsbeleid - mei 2013

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met de beleidsreactie op het rapport ‘Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio’s voldoende’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) blijkt dat Centrumgemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg en Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) zich gezamenlijk inzetten voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

De Inspectie concludeert dat centrumgemeenten nog onvoldoende regiodekkende afspraken maken met de betrokken GGD’en en GGZ-instellingen. Er is een gezamenlijke inspanning nodig van alle partijen om de doelgroep zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen in beeld te krijgen. Hierbij verwacht de inspectie een voortrekkersrol van de GGD (die ze op dit moment nog onvoldoende invullen)

Auteur

minister Schippers van VWS

Uitgegeven

2 mei 2013