Kamerbrief Onderzoek naar integriteitsinstrumenten voor het vrijwilligerswerk

overheidsbeleid - juli 2013

Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie waarin hij de conclusies van het Verwey-Jonker Instituut over de gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen werken onderschrijft en aangeeft hoe hij de pilot gefaseerd uitbouwt naar een structurele regeling voor vrijwilligers die met minderjarigen werken of met mensen met een verstandelijke beperking.

Auteur

Teeven, F.

Uitgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uitgegeven

Juli 2013

Aantal pagina's

3