Kamerbrief over verzoek voortgangsrapportage voorlichting seksuele diversiteit op scholen

overheidsbeleid - november 2014

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een voortgangsrapportage emancipatie en een stand-van-zaken-brief over voorlichting over seksuele diversiteit op scholen. De minister kondigt een mid-termreview (MTR) aan voor medio december waarin de stand van zaken zal worden weergegeven.

Auteur

Bussemaker

Uitgever

Ministerie van OCW

Uitgegeven

november 2014

Aantal pagina's

1

Kennisdossier