Kamerbrief over voortgang Emancipatiebeleid

overheidsbeleid - januari 2016

Met deze brief stelt Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen op het beleidsterrein emancipatie, zowel vrouwenemancipatie c.q. gendergelijkheid als de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en
transgender personen (LHBT’s).

Auteur

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Uitgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Uitgegeven

2016

Aantal pagina's

9