Kamerbrief Reactie op SCP-rapport Ervaren discriminatie in Nederland

overheidsbeleid - januari 2014

Brief van minister Asscher (SZW), mede namens minister Plasterk (BZK), minister Opstelten (V&J) en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW), aan de Tweede Kamer over het door het SCP uitgevoerde onderzoek naar ervaren discriminatie in Nederland.

Brief van minister Asscher (SZW), mede namens minister Plasterk (BZK), minister Opstelten (V&J) en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW), aan de Tweede Kamer over het door het SCP uitgevoerde onderzoek naar ervaren discriminatie in Nederland.

Auteur

Asscher, L.F.

Uitgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgegeven

Januari 2014

Aantal pagina's

4